• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
2010.07.09

JYJ-3hree voices POPEYE 8月号

449e63f9b94ec5296c22eb8e.jpg

02383c44eb9338366a63e5a5.jpg

Posted at 12:14 | 「※ 金俊秀 | COM(0) | TB(0) |
2010.06.21

thanks giving live in tokyo dome-每一分每一秒都爱你

[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0195

完全美好的你!![100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0273
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0289
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0308
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0250
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0259
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0247
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0229
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0214
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0209

[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0190
[100years]Thanks-Giving-Live-In-Dome-Special-Digest.avi0001

Posted at 16:13 | 「※ 金俊秀 | COM(0) | TB(0) |
2010.06.09

music award -our king

ミュージカルアワード 主演男優新人賞受賞&人気賞!!

好久没看到你这样笑了他面对着那么多的质疑与敌视

你们说他圈钱,说他没良心,说他腹黑

金俊秀一路这样走来有多不容易你们知道么?

一个当了六年练习生的人

一个本来就不是可爱的人,却因为饭喜欢就一直装可爱的人

一个勇敢选择修正人生的人

一个没有音乐就不能活的人

那些从来不曾为他设身处地想过的人根本没有资格置疑他的爱!

这就是我们的金俊秀,我们的爱

他只需要一只麦克风

他只需要真心爱他的人

无奈没有高清片源= =随便截OTL

capture by kee58744391276060596t.jpg


58744391276060629z.jpg

Posted at 21:57 | 「※ 金俊秀 | COM(0) | TB(0) |
2010.03.30

血。3。28。王子金在学校看到这图的感觉就是。。秒了
你们女人坐第二排啊!嫉妒
不知道后来送机成功没了捏
快来跟我汇报!
Posted at 11:19 | 「※ 金俊秀 | COM(1) | TB(0) |
2010.02.27

你就是那样的人

在学校没有办法看你的谢幕视频
阿姨的几句话让我感动
4年不是一个小数字
我不知道自己是否还足够勇敢陪你走下去
我不知道自己还是否会有一个又一个4年像这样爱你
可你活在当下
会鞠躬后笑着说很艰难,可是谢谢你们还在。
所以我在
因为金俊秀需要我在这里
我没有忘记
因为你,我决定追随Posted at 21:38 | 「※ 金俊秀 | COM(0) | TB(0) |